POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Alpha Krzysztof Jaszczuk jako Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Platformy internetowej www.czasnafirme.pl, zwanej dalej „Czas na Firmę”. Gromadzone dane w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania Platformą. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Platformy internetowej „Czas na Firmę” przeznaczone są wyłącznie na użytek Usługodawcy.

§ 2. Polityka Prywatności

1. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Platformy Internetowej „Czas na Firmę” jest Usługodawca.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie poprzez zakładkę http://www.czasnafirme.pl/konto/ustawienia/mojedane oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych może spowodować naruszenie przez Użytkownika warunków umowy i skutkować jej rozwiązaniem bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.
4. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu kontaktowania się z Użytkownikami w ramach Platformy Internetowej „Czas na Firmę” oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Platformy Internetowej „Czas na Firmę”. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane będą również do przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych, po wyrażeniu przez Użytkownika stosownej zgody.
5. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez okres 6 miesięcy poczynając od pierwszego dnia następującego po dacie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
6. Dane zbierane w ramach Platformy internetowej „Czas na Firmę” służą do zapewnienia określonych usług Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Platformy.
7. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Usługodawcy.

§ 3. Polityka Bezpieczeństwa

1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika na Platformę internetową „Czas na Firmę”.
2. Na ochronę, o której mowa powyżej składają się w szczególności:

a) System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika do logowania na Konto szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer), co minimalizuje ryzyko przechwycenia i rozszyfrowania przez osoby niepowołane.

b) System kontroli dostępu do danych – Użytkownik samodzielnie ustala dane dostępu do Konta, za pomocą wymyślonego Hasła, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Ani Usługodawca ani zatrudnione przez niego osoby nie mają dostępu do ustalonego przez Użytkownika Hasła.

c) System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

d) System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

3. Platforma zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomenduje się, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności oraz bezpieczeństwa.
4. Konto Użytkownika chronione jest ustalonym przez niego Hasłem, niedostępnym ani dla Usługodawcy ani dla jego pracowników. W przypadku utraty przez Użytkownika Hasła istnieje możliwość skorzystania z opcji wygenerowania nowego i wysłania na podany podczas Rejestracji adres e-mail.

§ 4. Pliki cookies

1. Usługodawca korzysta z plików cookies, które pozwalają na identyfikację Użytkownika w celu umożliwienia i usprawnienia korzystania z Platformy Internetowej „Czas na Firmę”.
2. Pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane są do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej, na której umieszczona jest Platforma internetowa „Czas na Firmę”.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Platformy internetowej „Czas na Firmę”.
4. Zapisywane na komputerze Użytkownika pliki, o których mowa w ust. 1 nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerze i oprogramowaniu.
5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.
6. Usługodawca przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

a) właściwego dopasowania Platformy internetowej „Czas na Firmę” do potrzeb Użytkowników;

b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika;

c) tworzenia statystyk oglądalności Platformy internetowej „Czas na Firmę”.

7. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Platformy internetowej „Czas na Firmę”.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. „Polityka Bezpieczeństwa, Polityka Prywatności i pliki cookies” obowiązuje wszystkich Użytkowników Platformy internetowej „Czas na Firmę”. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w opublikowanych Politykach w celu lepszej ochrony gromadzonych danych. Nowe Polityki obowiązywać będą od dnia opublikowania w niniejszym miejscu.

 

OK, zamykam Informujemy, że nasz serwis w celu świadczenia usług stosuje pliki cookies.
Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce cookies »